THỨ SÁU, 21/07/2017
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/1947-27/7/2017
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần thứ 30 (Từ ngày 17/7/2017 – 21/7/2017)

 


Ngày PH 14/7/2017

Thời gian

Thời gian, thành phần, nội dung, địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

17/7

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Ánh, đ/c Vân, đ/c Ký dự Hội nghị Tham vấn tái cơ cấu kinh tế tại HT tầng 2. Kính mời TT, LĐ các Ban, LĐVP dự

- 8h00: Đ/c Cầu, đ/c Khởi làm việc với UBND xã Tân Long

- 8h00: Đ/c Tuân TXCT xã Hải An

- 8h00: Đ/c Thảo TXCT xã Trung Giang

- 8h00: Đ/c Hương TXCT xã Gio Phong

 

 

 

- Xe234

 

- Xe036

 

C

- 14h00: Đ/c Dũng đón và tham gia các hoạt động của đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thái Bình

- 14h00: Đ/c Ánh, đ/c Vân giám sát Đề án Chính sách KHCN tại Sở KHCN

- 14h00: Đ/c Tuân TXCT xã Hải Phú

- 14h00: Đ/c Khởi TXCT xã Hải Trường

- 14h00: Đ/c Hương TXCT thị trấn Gio Linh

- Xe332

 

- Xe234

 

- Xe036

- Xe676

Thứ 3 18/7

S

- 8h00: Đ/c Dũng dự làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại P307 UBND tỉnh

- 7h00: Đ/c Huy dự họp HĐND thị xã Quảng Trị

- 8h00: Đ/c Cầu, đ/c Khởi, đ/c Ký làm việc với Sở Tư pháp

- 7h30: Đ/c Ánh, đ/c Vân làm việc với TT HĐND huyện Hải Lăng tại UBND huyện

- 8h00: Đ/c Thảo làm việc với Chi cục Dân số KHHGĐ, tại Chi cục

- Xe332

 

 - Xe676

 - Xe234

 

- Xe036

 

- Xe234

 

C

- 14h00: Đ/c Huy dự gặp mặt, biểu dương điển hình cán bộ Hội phụ nữ, tại KS Sài Gòn

- 13h30: Đ/c Ánh, đ/c Vân làm việc với TT HĐND huyện Gio Linh, tại UBND huyện

- Đ/c Dũng đón, tiếp các đoàn về dự HN TĐKT cụm Bắc Trung Bộ

- Xe676

 

- Xe234

 

- Xe332

Thứ 4

19/7

S

- Đ/c Dũng đón, tiếp các đoàn về dự HN TĐKT cụm Bắc Trung Bộ

- 8h00: Đ/c Huy dự họp HĐND huyện Hướng Hóa

- 7h30: Đ/c Tuân dự họp HĐND huyện Cam Lộ

- 8h00: Đ/c Ánh, đ/c Vân họp Ban KTNS, tại PH số 2

- 8h00: Đ/c Cầu, đ/c Khởi làm việc với Sở Tài chính

- 8h00: Đ/c Thảo làm việc với Sở y tế tại PH số 1

- Xe332

 

- Xe676

- Xe036

 

- Xe234

C

- 14h00: Đ/c Dũng dự HN sơ kết công tác TĐKT cụm 6 tỉnh BTB tại KS Đông Trường Sơn

- 14h00: Đoàn giám sát theo NQ 38 họp, tại PH số 1

- Xe332

Thứ 5

20/7

S

- 8h00: TT, LĐ Ban, LĐVP họp TT HĐND phiên thứ 14  nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp

 

C

- 14h00: TT, LĐ Ban, LĐVP họp nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát về đất đai, tại PH số 1

- 18h30: Đ/c Dũng, đ/c Tuân, đ/c Thảo dự chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam – câu chuyện hòa bình” tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

- 18h30: Đ/c Huy dự Đại hoa đăng, văn nghệ Linh thiêng Thành Cổ tại Thành Cổ

- 19h30: Đ/c Huy dự chương trình khai mạc hành trình đỏ Giọt hồng đất lửa tại TTVH

 

 

- Xe332, 036

 

 - Xe676

 

- Xe676

Thứ 6

21/7

S

- 8h30: Đ/c Dũng dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trường giải phóng TX Quảng Trị

- 7h00: Đ/c Huy dự ngày hội hiến máu tình nguyện, tại TTVH tỉnh

- 7h30: Đ/c Huy, đ/c Hương, đ/c Vân, tiếp công dân định kỳ tại trụ sở HĐND tỉnh (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Cầu, đ/c Khởi, đ/c Ký họp Ban Pháp chế, tại PH số 2

- 8h00: Đ/c Thảo họp Ban VHXH tại PH số 1

- Xe332

 

 

- Xe676

C

- 14h00: Đ/c Dũng họp TVTU, tại Tỉnh ủy

- 18h00: Đ/c Huy tiếp đoàn cán bộ hưu trí Thành ủy Đà Nẵng, tại NK Tỉnh ủy

- Xe332

- Xe676

Thứ 7

22/7

S

 

 

C

 

 

CN

23/7

S

 

 

C

 

 

Ghi chú: Dự kiến thời gian tới

24/7: 8h00: TT, Ban, VP dự HN biểu dương người có công và thân nhân người có công, tại TTVH tỉnh

-         28-29/7: HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 5

-         26/7: 7h30: TT, VP, đ/c Thảo dự Hội thảo liên kết phát triển du lịch hoài niệm, tại HT tầng 2

THÔNG BÁO

Thông báo

1. Sở Nội vụ đã có QĐ thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức và viên chức. Đề nghị cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng nghiêm túc thực hiện.

 2. Về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ Bí mật nhà nước

Thực hiện Công văn số 1107/UBND-NC ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ BMNN, LĐVP đề nghị công chức, nhân viên VP HĐND tỉnh thực hiện theo đúng tinh thần công văn nêu trên của UBND tỉnh.