THỨ SÁU, 24/11/2017
TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 BẤT DIỆT
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần thứ 49 (Từ ngày 27/11/2017 – 01/12/2017)

 

Ngày PH 24/11/2017

 

Thứ 2

27/11

S

 - 7h30: TT, LĐ Ban, LĐVP giao ban công tác tuần, tại PH 1

- 8h00: TT, LĐ Ban, LĐVP họp  thảo luận Bộ tiêu chí đánh giá chức danh, Trưởng ban chuyên trách, Phó Trưởng Ban, Chánh, Phó Văn phòng HĐND, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Ký dự tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh (cả ngày)

 

 

 

 

 

 

- Xe036

C

- 14h00: Đ/c Thảo, đ/c Nhi làm việc với TT Giáo dục NN-GDTX huyện Triệu Phong

 

- Xe234

Thứ 3

28/11

S

- 8h30: Đ/c Thảo, đ/c Nhi giám sát tại các trường tiều học vùng Lìa, tại trường tiểu học Tà Rụt

- Xe234

 

C

- 14h00: Đ/c Thảo, đ/c Nhi làm việc với Sở VHTTDL, tại PH số 2

- Các chi bộ sinh hoạt định kỳ tháng 11

 

Thứ 4

29/11

S

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Tuân dự HN trực tuyến học tập Nghị quyết TƯ6, tại HT Tỉnh ủy (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Vân dự đối thoại về thu, chi ngân sách tại UBND huyện Gio Linh

- Xe676,332

 

 

- Xe036

C

- 14h00: Đ/c Vân dự đối thoại về thu, chi ngân sách tại UBND huyện Hải Lăng

- Xe036

Thứ 5

30/11

S

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Tuân dự HN trực tuyến học tập Nghị quyết TƯ6, tại HT Tỉnh ủy

- Xe676,332

 

C

- 14h00: Hội ý LĐVP, tại PH số 2

 

Thứ 6

01/12

S

- 8h00: Đ/c Huy dự HN Tỉnh ủy lần thứ 12, tại HT Tỉnh ủy

- 8h00: Họp Văn phòng đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12, tại PH số 2

- Xe676

C

 

 

Thứ 7

02/12

S

 

 

C

 

 

CN

03/12

S

 

 

C

 

 

 

Ghi chú: Dự kiến thời gian tới

04/12: Chào cờ đầu tuần

05/12: Họp TT HĐND phiên thứ 19

12/12: Họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6

THÔNG BÁO

Thông báo

Đề nghị các Đảng viên, quần chúng nộp bài dự thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" trước ngày 25/8/2017