THỨ NĂM, 16/07/2020
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 28 (Từ ngày 13/7/2020 - 17/7/2020)

 


Ngày PH 14/7/2020

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

13/7

S

- 7h00: TT, LĐ Ban giao ban đầu tuần, tại PH số 1

 

- 8h00: Đ/c Dũng dự khánh thành đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng lĩnh Cần Vương, tại Khu di tích Quốc gia thành Tân Sở, Cam Lộ

- 7h30: Đ/c Huy, đ/c Vân, đ/c Hương dự Hội nghị UBMTTQVN tỉnh lần thứ 4, tại UBMT tỉnh

- 8h00: Đ/c Ánh khảo sát tại các Công ty Điện gió (cả ngày)

- LĐVP

- TPP, KT

- Xe036

 

 

- Xe676

 

- Đ/c Thiện

- Đ/c Long

- Xe332

C

- 14h00: Đ/c Dũng dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Đakrông, tại Huyện ủy Đakrông

- 14h00: Đ/c Khởi làm việc với Sở Nội vụ, tại Sở Nội vụ

- Xe036

 

- Đ/c Ký

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Phúc, Hải

- Xe234

Thứ 3

14/7

S

- 8h00: Đ/c Dũng, đ/c Ánh, đ/c Vân dự Hội nghị tham vấn ý kiến  vào báo cáo thẩm tra các đề án trình kỳ họp thứ 16, tại PH số 3 (cả ngày)


- 8h00: Đ/c Khởi làm việc với UBND xã Hiền Thành, tại trụ sở UBND xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

 

 

 

- 8h00: Đ/c Hương khảo sát tại các trường học trên địa bàn huyện Gio Linh

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Sơn,  Hiên

- Đ/c Ký

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Phúc, Hải

- Xe234

- Đ/c Nhi

- Đ/c Linh

- Xe332

C

- 14h30: Đ/c Huy, đ/c Vân dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

- 14h00: Đ/c Ánh dự họp tổ ĐB HĐND tại Triệu Phong

- 18h00: TT tiếp Đoàn Báo Đại biểu Nhân dân (theo Chương trình riêng)

 - Xe676- Xe332

Thứ 4

15/7

S

- 8h00: Đ/c Dũng, đ/c Ánh, đ/c Vân, đ/c Hương làm việc với các ngành (giám sát theo NQ17), tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Huy dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tại Phòng Hiền Lương, UBND tỉnh

- 8h00: Đ/c Khởi làm việc với UBND xã Phong Bình, tại UBND xã Phong Bình, huyện Gio Linh

 

 

- 8h00: Đ/c Hương khảo sát các trường học trên địa bàn huyện Triệu Phong

- Đ/c Thiện

 

- Xe676

 

 

 - Đ/c Ký

- Đ/c: Phúc, Hải

- Xe234

- Đ/c Linh

- Xe332

C

- 14h00: TT, lãnh đạo Ban làm việc với các ngành về các đề án trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, tại PH số 1

 

- LĐVP

- Đ/c: Thiện, Long, Duyên, Hiên

Thứ 5

16/7

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Huy, đ/c Vân, đ/c Ánh, đ/c Khởi dự Hội nghị Tỉnh ủy, tại Tỉnh ủy

- 7h00: Dự khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ” và ngày Hiến máu tình nguyện năm 2020, tại TTVH huyện Gio Linh

- 8h00: Đ/c Hương khảo sát tại các trường học trên địa bàn huyện Hướng Hóa

- Xe036,676

 

- Đ/c Ký

- Xe332

- Đ/c Linh

- Xe234

C

- 14h00: Đ/c Khởi họp Ban Pháp chế, thông qua báo cáo thẩm tra của Ban, tại PH số 1

 

 

-  14h00: Đ/c Hương, Ban VHXH làm việc với Sở y tế, tại PH số 2

- 16h00: Đ/c Hương, Ban VHXH họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VII, tại PH số 2

- Đ/c Ký

- Đ/c Thiện

- Đ/c: Phúc, Hải

- Đ/c Nhi

- Đ/c Phương

Thứ 6

17/7

S

- 7h30: Đ/c Dũng dự Đại hội Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ

- 7h30: Đ/c Huy, đ/c Khởi dự họp HĐND huyện Hải Lăng

- 7h30: Đ/c Vân dự Lễ khai mạc “Triển lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP – Phiên chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp an toàn” và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, tại Công viên Lê Duẩn

- 7h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, tại Phòng Hiền Lương, VP UBND tỉnh

- Xe036


- Xe676

- Xe332

 

 

 - Đ/c Ký

- Xe 234

C

- 14h00: Đ/c Dũng, đ/c Vân, đ/c Ánh, đ/c Khởi, đ/c Hương họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát (NQ17), tại PH số 1

- 14h00: Đ/c Hương làm việc với Sở Giáo dục-Đào tạo, tại Văn phòng Sở GD-ĐT (buổi làm việc này chuyển qua thứ 7)

 

- Đ/c Thiện

 

 


- Đ/c Nhi

- Đ/c Linh

- Xe234

Thứ 7

18/7

S

- 8h00: Đ/c Dũng làm việc với Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương, tại PH 304 VP Tỉnh ủy

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Hương làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo, tại PH số 1

-   Xe036- Đ/c Nhi

- Đ/c Thiện

- Đ/c Linh

C

- 14h00: Đ/c Huy, đ/c Hương họp Ban Dân tộc thông qua báo cáo thẩm tra, tại PH số 1

 - Đ/c Nhi

- Đ/c Thiện

- Đ/c Linh

CN

19/7

S

 

 

C

 

 

Dự kiến lịch thời gian tới:

- 20/7: 8h00: Ban KTNS, Ban Dân tộc họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra; 14h00 họp TT rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp

- 21/7: Tiếp công dân định kỳ

- 21/7: 8h00 đ/c Dũng dự họp HĐND huyện Hướng Hóa; 7h30 đ/c Vân dự họp HĐND huyện Vĩnh Linh

- 22-24/7: Họp HĐND tỉnh kỳ thứ 16

THÔNG BÁO