THỨ SÁU, 22/09/2017
TINH THẦN CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 BẤT DIỆT
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần thứ 40 (Từ ngày 25/9/2017 – 29/9/2017)

 


Ngày PH 22/9/2017

Thời gian

Thời gian, thành phần, nội dung, địa điểm

Ghi chú

Thứ 2

25/9

S

- 7h15: TT, LĐ Ban, LĐVP, TP, KT giao ban công tác tuần, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Dũng kiểm tra QCDC tại các đơn vị (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Ký tiếp công dân định kỳ tại trụ sở TCD tỉnh

- 9h00: Đ/c Tuân, BCH Chi đoàn làm việc với BTV Đoàn khối các cơ quan, tại PH số 2

 

 

- Xe332

 

- Xe676

C

- 13h30: Đ/c Ánh dự đối thoại chính sách về tài nguyên môi trường tại Nhà hàng Moonlight, Quốc lộ 9

- 14h00: Chi bộ Phòng HCTH họp định kỳ (tổ chức diễn đàn chi bộ), tại Phòng TCD

- Xe676

Thứ 3 26/9

S

- Đ/c Cầu, đ/c Thảo, đ/c Nhi đi công tác Ninh Bình dự HN bồi dưỡng kỹ năng thảo luận dành cho đại biểu, đến hết 30/9

- Các chi bộ họp định kỳ (tổ chức diễn đàn chi bộ)

- Xe234

C

- 15h00: Đ/c Dũng họp Ban TVTU, tại Tỉnh ủy

- Xe332

Thứ 4

27/9

S

- 7h00: Đ/c Dũng, đ/c Tuân dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tại Trung tâm văn hóa tỉnh

-Xe332,036

C

- 14h00: Đ/c Tuân, đ/c Khởi, đ/c Ký họp Đoàn giám sát theo QĐ33 của Ban Pháp chế, tại PH số 2

 

Thứ 5

28/9

S

- 8h00: Đ/c Dũng dự làm việc với Đoàn công tác số 5 BCĐ PCTN tại PH 304 Tỉnh ủy

- 7h30: Đ/c Ánh tập huấn đại biểu HĐND cấp xã, tại TP Đông Hà

- Xe332

 

- Xe036

C

- 14h00: Đ/c Tuân dự Đại hội Chi đoàn VP HĐND tỉnh, tại PH số 3

- 14h00: Đ/c Ánh dự họp bàn phương án bố trí vốn đối ứng ODA nhóm O tại Sở KHĐT

- 14h00: Đ/c Vân dự diễn đàn đối thoại về thu chi ngân sách nhà nước tại xã Gio Việt

 

 

-Xe036

 

- Xe676

Thứ 6

29/9

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Tuân dự HN Tỉnh ủy, HN cán bộ chủ chốt, tại Tỉnh ủy

- 8h00: Đ/c Vân dự diễn đàn đối thoại về thu chi ngân sách nhà nước tại xã Linh Thượng

-Xe332,036

 

- Xe676

C

- 14h00: Đ/c Vân dự diễn đàn đối thoại về thu chi ngân sách nhà nước tại thị trấn Gio Linh

- Xe676

Thứ 7

30/9

S

 

 

C

- 19h30: Đ/c Dũng dự chương trình đêm hội trăng rằm tại TT Thanh thiếu nhi Cửa Việt

 

-Xe332

CN

01/10

S

 

 

C

 

 

Ghi chú: Dự kiến thời gian tới

- 02/10: 7h00: Chào cờ đầu tuần, họp VP đánh giá công tác tháng, quý.

- 02/10: 14h00: Họp Đoàn giám sát theo NQ201

- 03-05/10: Hội nghị ký kết QCPH giữa TT HĐND với UBND tỉnh

- 9h30, 15h30 ngày 3-6,9/10: Ban KTNS dự họp thảo luận dự toán ngân sách nhà nước các huyện, tại Sở Tài chính

- 13/10: Thảo luận NS năm 2018 tại Sở Tài chính

THÔNG BÁO

Thông báo

Đề nghị các Đảng viên, quần chúng nộp bài dự thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" trước ngày 25/8/2017