THỨ SÁU, 23/02/2018
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần thứ 7,8 (Từ ngày 12/02/2018 – 23/02/2018)

 


Ngày PH 12/02/2018

 

Thứ 2

12/02

27 Tết

S

- 7h30: TT, LĐ Ban, LĐVP, TP, KT giao ban công tác tuần, tại PH số 1

 

C

- Đ/c Dũng thăm Tết các đơn vị

- Đ/c Huy đi cơ sở

- Xe332

- Xe676

Thứ 3

13/02

28 Tết

S

- Đ/c Dũng, đ/c Huy đi cơ sở

- Xe332,676

C

- 14h00: TT, LĐ Ban, LĐVP viếng NTLS Trường Sơn, Đường 9; dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị

- Xe332,

676, 036

Thứ 4

14/02

29 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

Thứ 5

15/02

30 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

Thứ 6

16/02

01 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

Thứ 7

17/02

02 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

CN

18/02

03 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

Thứ 2

19/02

04 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

Thứ 3

20/02

05 Tết

S

Nghỉ Tết

 

C

 

 

Thứ 4

21/02

06 Tết

S

- 7h00: Đ/c Dũng dự lễ dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn và ra quân Tết trồng cây trên địa bàn TP Đông Hà (lịch Tỉnh ủy)

- 9h00: TT, LĐ Ban, LĐVP và Công chức, nhân viên gặp mặt đầu năm, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Ký tiếp công dân định kỳ, tại Phòng Tiếp công dân

- Xe332

C

- 14h00: Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Ký tiếp công dân định kỳ

 

Thứ 5

22/02

07 Tết

S

- 8h00: Đ/c Dũng đi cơ sở tại Vĩnh Linh 

 

C

- 14h00: LĐVP dự họp Phòng Tổng hợp, tại PH số 2

 

Thứ 6

23/02

08 Tết

S


 

C

- 14h00: TT, LĐ Ban, LĐVP, CB,CC,NV dự Hội nghị CBCC, người lao động năm 2018 (phiên trù bị), tại PH số 3

 

Thứ 7

24/02

09 Tết

S

 

 

C

 

 

CN

25/02

10 Tết

S

 

 

C

 

 

Dự kiến thời gian tới:

- 14h00 ngày 26/02: Hội nghị CBCC, người LĐ cơ quan VP HĐND tỉnh

THÔNG BÁO