THỨ TƯ, 11/12/2019
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 50 (Từ ngày 09/12/2019 – 13/12/2019)

 

 


Ngày PH 09 /12/2019

Thời gian

Nội dung, thành phần

LĐVP, CV, NV

Thứ 2

09/12

S

- 7h30: TT, LĐ Ban giao ban đầu tuần, tại PH số 1

 

- 8h00: Đ/c Vân hội ý LĐVP, Trưởng phó phòng,  tại PH số 1

- Các bộ phận hoàn thành chỉnh sửa Nghị quyết

- LĐVP

- TPP, KT

 

- LĐVP

- TPP

C

- 14h00: Đ/c Dũng, đ/c Ánh họp Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy, tại PH số 2

- 14h00: Đ/c Huy dự Hội nghị trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, tại Hội trường UBND tỉnh

- 13h30: Dự Hội nghị đối thoại và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng trong KCN, KKT năm 2019, tại KS Sài Gòn – Đông Hà

 

 

- Đ/c Ký

- Xe676

 

- Đ/c Nhi

- Xe332

Thứ 3

10/12

S

- 7h00: TT, LĐ các Ban khám sức khỏe định kỳ, tại Phòng khám cán bộ

- TT, lãnh đạo các Ban chỉ đạo hoàn chỉnh nghị quyết kỳ họp thứ 13 (cả ngày)

- 7h30: Đ/c Ánh dự Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2019, tại Sở Nông nghiệp và PTNS

- LĐVP

 

 

 

- Xe332

C

- 15h00: Đ/c Dũng, đ/c Huy dự Hội nghị Tỉnh ủy, tại Hội trường Tỉnh ủy

- Xe036,676

Thứ 4

11/12

S

- 8h00: TT, LĐ Ban dự họp cơ quan Văn phòng, triển khai nhiệm vụ: Đánh giá nhận xét cuối năm, chuẩn bị Hội nghị Bắc Trung Bộ, tại PH số1

- LĐVP

- TPP, CC, NV

C

Thứ 5

12/12

S

- 8h00: Đ/c Dũng họp BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở, tại P 304 Tỉnh ủy

- Các chi bộ họp đánh giá nhận xét kiểm điểm Đảng viên, chuyên môn

- Xe036

C

- 14h00: Đ/c Huy dự gặp mặt cán bộ, tại Thị ủy Quảng Trị

- Xe676

Thứ 6

13/12

S

- 8h00: Đ/c Dũng, đ/c Ánh, đ/c Vân họp Đảng ủy thông qua Kế hoạch kiểm điểm cuối năm, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Huy dự Hội nghị giao ban công tác Hội quần chúng, tại Hội trường B Tỉnh ủy Quảng Trị

- Đ/c Nhi

 

 

- Xe676

C

- 14h00: TT, LĐ các Ban họp thông qua kế hoạch giao ban Bắc Trung Bộ, tại PH số 1

- LĐVP

- TPP, CC, NV

Thứ 7

14/12

S

- 7h00: TT, LĐ Ban đi khảo sát tại Hướng Hóa chuẩn bị Hội nghị Bắc Trung Bộ

- LĐVP

- TPP, KT

- Xe036, 332

C

Chủ nhật

15/12

S

- 8h30: Đ/c Huy dự gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, tại NK Tỉnh ủy

- Đ/c Ký

- Xe676

C

 

Lịch tuần tới:

- 8h00  ngày 17/12: BQLDA BTAP tổ chức Hội nghị tập huấn về ngân sách công dân, tại NK Tỉnh ủy

- 8h00 ngày 19/12/2019: Dự họp HĐND huyện Đakrông

- 7h30 ngày 24/12: Dự họp HĐND huyện Vĩnh Linh

- 26-28/12: Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

THÔNG BÁO