THỨ NĂM, 19/04/2018
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần thứ 16 (Từ ngày 16/4/2018 – 20/4/2018)

 


Ngày PH 16/4/2018

Thứ 2

16/4

S

- 7h15: TT, LĐ Ban, LĐVP, TP, KT giao ban công tác tuần, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Dũng họp TVTU, tại Tỉnh ủy (cả ngày)

 

 

- Xe332

C

 

 

Thứ 3

17/4

S

- 8h00: Đ/c Dũng họp Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh

- 10h00: Đảng ủy Văn phòng họp, tại PH số 1

- Đ/c Dũng đi công tác Nghệ An dự hội thảo sửa đổi Luật kiểm toán, đến hết 19/4

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Thảo, đ/c Nhi làm việc với Sở Thông tin truyền thông, tại PH số 2

- 8h00: Đ/c Ký dự hội nghị tập huấn triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công, tại NK Tỉnh ủy (Sở TC mời)

- Xe332

 

 

- Xe332

 

 

 

- Xe036

C

- 14h00: Họp cán bộ chủ chốt Văn phòng giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025 và bổ sung quy hoạch 2015 – 2020, tại PH số 2

 

Thứ 4

18/4

S

- Đ/c Dũng dự hội thảo sửa đổi Luật Kiểm toán, tại Nghệ An.

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Hương họp Ban dân tộc thông qua báo cáo thẩm tra, tại PH số 1

- 8h00: Đ/c Nhi dự hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, tại P304 Tỉnh ủy

- Xe332

 

 

 

- Xe036

C

- 14h00: LĐVP dự họp phòng Tổng hợp, tại PH số 1

- 14h00: Phòng HCTCQT họp thống nhất phân công nhiệm vụ của công chức trong phòng, tại PH số 2

 

Thứ 5

19/4

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Tuân dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày)

- Xe332,

676,036

C

- 17h00: Đ/c Dũng dự chương trình chiếu phim nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và kỷ niệm 46 năm giải phóng Quảng Trị, 43 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, tại UBND xã A Túc

- 18h00: Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Khởi, đ/c Ký tiếp đoàn HĐND tỉnh Hà Tĩnh

- Xe332

 

 

 

- Xe676,

036

Thứ 6

20/4

S

- 7h30: Đ/c Dũng, đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Tuân dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày)

- Xe332,

676

C

 

 

Thứ 7

21/4

S

 

 

C

 

 

Dự kiến lịch thời gian tới:

- 23/4: Họp TT HĐND tỉnh phiên thứ 22; Tiếp dân định kỳ tại trụ sở HĐND tỉnh

- 24/4: TT, VP dự HN phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS,QP 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tại Nghệ An

- 26/4: Đ/c Dũng, đ/c Ánh, đ/c Vân dự họp BTV Tỉnh ủy báo cáo đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

- 27-28/4: Đ/c Dũng đi công tác Hà Nội dự Hội nghị CBB Trung đoàn 6

- TT HĐND tổ chức Hội nghị chuyên đề về tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri./.

THÔNG BÁO