THỨ TƯ, 14/11/2018
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !
LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND TỈNH

Tuần thứ 46 (Từ ngày 12/11/2018 – 16/11/2018)

 

Ngày PH  12/11/2018

Thời gian

Nội dung - Thành phần – Địa điểm

Lãnh đạo VP

TPP, CV, NV

Thứ 2

12/11

S

- 7h30: TT, LĐ Ban giao ban công tác tuần, tại PH số 1

- LĐVP, TPP, KT

C

- 14h00: Đ/c Huy, đ/c Tuân – UVTT CVP, LĐ các Ban HĐND tỉnh họp tổ rà soát Nghị quyết HĐND tỉnh, tại PH số 1

- LĐVP, Tổ giúp việc

Thứ 3

13/11

S

- 8h00: Đ/c Cầu, đ/c Khởi làm việc với Cục Thi hành án Dân sự, tại Cục THADS

- Đ/c Thảo khảo sát một số Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Gio Linh (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Ánh dự họp thẩm định dự thảo Nghị quyết tại Sở Tư pháp

- 8h00: Đ/c Vân dự Hội nghị chia sẽ kết quả đánh giá nông thôn mới tại NK Tỉnh ủy

- Đ/c: Ký, Phúc, Hải, Minh

- Đ/c: Phương, Kiên

 

- Đ/c Nam

 

- Đ/c: Thiện, Sơn, Hiên, Nam

C

- 14h00: Đ/c Huy, đ/c Tuân – UVTT, CVP, LĐ các Ban họp Tiểu ban đề thi và chấm thi, Tiểu ban coi thi, tại PH số 1

- Đ/c: Ký, Nhi, Thiện, Sơn, Thương

Thứ 4

14/11

S

- 8h00: Đ/c Dũng, đ/c Cầu, đ/c Khởi làm việc với Công an tỉnh, tại Công an tỉnh

- 9h00: Đ/c Huy, đ/c Hương đi khảo sát tại các bản thuộc xã Vĩnh Ô, huyện  Vĩnh Linh (cả ngày)

- Đ/c Thảo khảo sát một số Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Gio Linh (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Tuân – UVTT, CVP, đ/c Ánh, đ/c Vân làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường, tại PH số 2

- Đ/c Ký, Phúc, Hải, Nam, Kiệt

- Đ/c Nhi, Linh, Minh

 

- Đ/c: Phương, Kiên

 

- Đ/c: Thiện, Sơn, Long

C

- 15h00: TT, đ/c Tuân – UVTT, CVP, LĐ các Ban dự gặp mặt, thông tin về hoạt động của cơ quan HĐND tỉnh cho học viên lớp Trung cấp LLCT-HC Lào, tại Hội trường tầng 2

- LĐVP, TPP, CV, NV Văn phòng

Thứ 5

15/11

S

- 10h00: Đ/c Huy, đ/c Hương đi khảo sát tại các bản thuộc xã Hướng Sơn, huyện  Hướng Hóa (cả ngày)

- 8h00: Đ/c Cầu, đ/c Khởi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, tại Viện KSND tỉnh

- 8h00: Đ/c Tuân – UVTT, CVP, đ/c Ánh, đ/c Vân làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư, tại PH số 2

- Đ/c Thảo khảo sát một số Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (cả ngày)

- Đ/c: Linh, Minh

 

 

- Đ/c: Ký, Phúc, Hải, Nam

- Đ/c: Thiện, Sơn, Long

 

- Đ/c: Nhi, Phương, Kiên

C

- 15h30: Đ/c Huy dự ký kết hợp tác truyền thông giữa tỉnh Quảng Trị với Thông tấn xã Việt Nam tại P304 Tỉnh ủy

- 14h00: Đ/c Tuân – UVTT, CVP họp BQL Dự án Mscore tại PH số 1

- 14h00: Đ/c Ánh dự Hội nghị thẩm định chủ trương đầu tư, tại Sở KHĐT

- 14h30: Tổ giúp việc rà soát Nghị quyết HĐND tỉnh họp, tại PH số 2

- Đ/c Nam

 

 

- Thành viên BQL dự án

 

- Đ/c Nam

- Đ/c Nhi, thành viên Tổ giúp việc

Thứ 6

16/11

S

- 8h00: Đ/c Dũng dự gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Nhà thiếu nhi tỉnh, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh

- 7h00: TT, đ/c Tuân – UVTT, CVP, LĐ các Ban khám sức khỏe định kỳ tại Phòng khám cán bộ tỉnh

 

- 8h00: Đ/c Huy, đ/c Cầu, đ/c Khởi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh, tại TAND tỉnh

- 8h00: Đ/c Ánh, đ/c Vân chia sẽ kết quả thực hiện dự án BTAP với tỉnh Hòa Bình, tại PH số 1

- Đ/c Kiệt

 

 

- LĐVP, đ/c Thiện, Đ/c Kiệt, đ/c Kiên, đ/c Nam

- Đ/c Ký, Phúc, Hải, Minh

- Đ/c: Thiện, Sơn, Hiên

C

- 14h00: Đ/c Tuân, đ/c Ánh, đ/c Vân làm việc với Sở Tài chính, tại PH số 1

- Đ/c: Thiện, Sơn, Long

Thứ 7

17/11

S

- 7h00: TT, đ/c Tuân – UVTT, CVP, LĐ các Ban HĐND tỉnh dự khai mạc Hội thi nghiệp vụ khối, giao hữu thể thao HĐND tỉnh, huyện, thành phố, thị xã, tại trụ sở HĐND tỉnh

- LĐVP, CC, NV VP HĐND tỉnh

C

 

 

CN

18/11

S

 

 

C

 

 

 

Dự kiến lịch tuần tới:

- Ngày 19/11:

+ 8h00: Ban Pháp chế làm việc với Sở Tư pháp;

+ 14h00: TT làm việc với các ngành về tình hình KTXH, thu chi ngân sách, tại PH số 1

- Ngày 19-23/11: Ban KTNS khảo sát một số cơ sở về môi trường, các dự án thu hồi đất

- Ngày 20/11:  8h00 Ban Pháp chế làm việc với Thanh tra tỉnh;

- Ngày 21/11: 

+ Đ/c Dũng, đ/c Tuân, đ/c Ánh, đ/c Khởi đi dự HN chia sẽ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động HĐND, tại tỉnh Thái Nguyên đến hết 23/11;

+ Ban Dân tộc khảo sát tại xã Tà Long;

+ 14h00 Ban Pháp chế làm việc với Sở Nội vụ

- Ngày 23/11: Ban Dân tộc khảo sát tại xã Hướng Lập

THÔNG BÁO